AdvaCommand


AdvaCommand AdvaCommand är en familj av funktioner för operatören att kontrollera och övervaka sin process. AdvaCommand innehåller funktioner för presentation av processinformation, inmatning av kommandon, händelse- och larmhantering, systemstatus bilder, fönsterhantering, processektionering och statuslistor.

AdvaCommand är en del av Advant OCS som är ett öppet, integrerat och distribuerat system för industriell automation.

Produktfamiljen Advant OCS består av följande system:
  • Controllers
  • Operator Stations
  • Information Management Stations
  • Advant Engineering Products
  • Batch Stations
  • Communication Stations
Sedan år 2002 sköter Newcon Data AB underhåll, vidareutveckling och teknisk support av AdvaCommand, UNIX och Windows NT versioner, för ABB Automation Technologies AB räkning.

Försäljning och support

Frågor rörande försäljning resp. teknisk support skall ställas till
Er lokala ABB representant i Sverige.


Utveckling av specialfunktioner

Newcon Data AB kan offerera utveckling av specialfunktioner till AdvaCommand.
Är ni intresserade så kontakta oss eller ABB Automation Technologies AB.

Hem