CV

Allmänt

Newcon Data AB erbjuder med sin spetskompetens, främst inom människa-maskin-gränsnitt, realtids- och hårdvarunära programmering, avancerade tekniska konsulttjänster för utveckling av inbyggda datorsystem.

Företaget vänder sig främst mot kunder med avancerad teknisk utveckling i produkter och system, främst inom process-, verkstads- och försvarsindustri.


Verksamhet

Newcon Data AB verksamhet omfattar:

  • Systemdesign, i form av förstudier, funktionsspecifikationer och designspecifikationer.
  • Programvaruutveckling.
  • Projektledning vid systemutveckling.
  • Underhåll, teknisk support och förvaltning av datorsystem för kunders räkning.
Newcon Data AB fungerarar dels som systembyggare då företaget åtar sig även att utföra kompletta systemleveranser, med tillhörande utbildning och support, och dels som kompetens- och resursförstärkning i kundens projektorganisation.

Uppdragen utförs till fast pris eller mot löpande räkning.


Kompetensprofil

Följande nyckelord sammanfattar företagets kompetens:

Systemdesign och programvaruutveckling
Programspråk: C, C++, C#, Assembler, Pascal, Visual Basic, Ada, PL/M 86, XML, HTML, ASP
Operativsystem: Microsoft Windows, UNIX, DOS, VMS
Utvecklingsverktyg: Microsoft Visual Studio, Microsoft Microsoft Visual Studio Team System, Microsoft SharePoint, IBM® Rational® DOORS®, CppUnit, Microsoft Word/Excel/Visio, FrameMaker, Motorola 680x0 ICE, XDB
Databas: SQL/ORACLE

Männinska-maskin-gränsnitt och datorgrafik
Användargränssnitt: X-Windows, Motif, Microsoft Windows, IBM VGA, ABB TESSELATOR
Utvecklingsverktyg: TeleUSE, XRT/graph, XRT/table, Microsoft Visual Studio, Texas TMS340x0 ICE, Texas TMS340x0 simulator
Processorer: Texas TMS34010
Grafikkort: MATROX VME-kort VG1281, THEMIS 20MP SPARC VME-kort, IBM VGA, ABB TESSELATOR DSPC 15x och DSAV 11x
System: ABB 800xA, ABB Advant OCS, ABB TESSELATOR, ABB MasterView

Realtids- och inbyggda system
Realtids-OS: VxWorks, pSOS+, ABB Master CX
Utvecklingsverktyg: Wind River WorkBench (Tornado), Microsoft TeamSystem, Motorola 680x0 ICE, Texas TMS340x0 simulator, Texas XDS-500 (TMS320C3x ICE), XRAY (pSOS+), pROBE(pSOS+), ABB Master Aid
Processorer: Texas TMS320C30, Motorola 680x0, Intel 80x86,
Intel 80C196, Motorola PowerPC 860, Intel 8044, Zilog Z80
CPU-kort: Motorola VME-167, ABB Master DSPCxxx

Kommunikation
Nätverk: EtherNet, DeviceNet, PROFIBUS-DP, PROFINET, EtherNet/IP, InterBus, RS-232 (V.24), X.25
Protokoll: TCP/IP, UDP, IEC 60870-5-101, ABB GCOM, OPC, ABB ADLP-10
Kommunikationskretsar: Intel 82510, Zilog 85230, Intel 82596


Våra individuella CV

Mera detaljerad information om kompetens och genomförda projekt finns i
våra individuella kompetensprofiler.

Kenneth Löfgren
Kenneth Tens
Hem