TESSELATORdeer


Bildskärmssystemet i industrins cockpit
ABB TESSELATOR,
bildskärmssystemet i industrins cockpit!
Färggrafiksystemet ABB (ASEA) TESSELATOR utgörs av en produktfamilj av bildskärmssystem med olika prestanda.
  • Modellserien 7000: Medium prestanda, en bildskärm.
  • Modellserien 8000: Hög prestanda, upp till tre bildskärmar.
  • Modellserien 9000: Superhög prestanda, upp till sex bildskärmar.
TESSELATOR är ett symbolorienterat bildskärmssystem, baserat på en unik och patenterad symbolgenerator. Systemen har utvecklats och tillverkats av ABB Automation Technology Products AB sedan 1982.

Sedan 1990 har Newcon Data AB skött förvaltning, underhåll, vidareutveckling och teknisk support av TESSELATOR för ABB Automation Technologies AB räkning.


TESSELATOR 7000

TESSELATOR 7800 TESSELATOR 7000 serien (modellerna 7850/7855) är ett bildskärmssystem med medelhög prestanda och med en upplösning på 720 x 336 pixel. Symbolinformation positioneras med upplösningen 240 x 112 tessels, där varje tessel utgörs av 3 x 3 pixels.

Systemet innehåller dessutom funktioner för lagring av bilder lokalt i RAM och presentation av trendkurvor, staplar och andra grafiska objekt med tessel-upplösning.
TESSELATOR 7000 är en "stand-alone" enhet med all styrelektronik integrerad i monitorkapslingen. Varje system innehåller även möjligheter att kommunicera asynkront med en värddatorer och ett tangentbord (båda via RS 232 C). Modell 7855 kan även kommunicera asynkront med en hardcopy enhet (via RS 232 C).

Mera detaljinformation om TESSELATOR 7000 finns på den engelska varianten av denna sida!


TESSELATOR 8000

TESSELATOR 8300 TESSELATOR 8000 serien (modellerna 8110, 8310, 8410, 8120, 8320, 8420) är ett bildskärmssystem med hög prestanda och med en upplösning på 720 x 336 pixel. Symbolinformation positioneras med upplösningen 240 x 112 tessels, där varje tessel utgörs av 3 x 3 pixels.

Systemet innehåller dessutom funktioner för lagring av bilder lokalt i RAM eller på diskett (endast 84x0 modellerna), presentation av trendkurvor, staplar och andra grafiska objekt med tessel-upplösning och dessutom zoom-funktion (4 gånger) i hårdvara.
Upp till tre bildskärmar kan anslutas per system. Varje system innehåller även möjligheter att kommunicera med upp till fyra olika värddatorer (synkront (X.25), asynkront (RS 232 C) eller via Ethernet (LAN) (endast 8x20 modellerna), upp till fyra olika tangentbord (via RS 232 C), upp till två skrivare (via RS 232 C) och en hardcopy enhet (via RS 232 C).

Mera detaljinformation om TESSELATOR 8000 finns på den engelska varianten av denna sida!


TESSELATOR 9000

TESSELATOR 9800 TESSELATOR 9000 serien (modell 9800) är ett fullgrafiskt bildskärmssystem med superhög prestanda och med en upplösning på 1200 x 1008 pixel. Symbolinformation positioneras med upplösningen 240 x 112 tessels, där varje tessel utgörs av 5 x 9 pixels.

TESSELATOR 9800 är upp till 90% kompatibel med de andra modellserierna, 7000 och 8000, i produktfamiljen. Den innehåller dessutom funktioner för fönsterhantering, typ X-Windows, och funktioner för presentation av trendkurvor, axlar, staplar och andra grafiska objekt med pixel-upplösning.
Upp till sex bildskärmar kan anslutas per system. Varje system innehåller även möjligheter att kommunicera med upp till fyra olika värddatorer (synkront (X.25), asynkront (RS 232 C) eller via Ethernet (LAN), upp till fyra olika tangentbord (via RS 232 C), upp till två skrivare (via RS 232 C) och en hardcopy enhet (via RS 232 C).

Mera detaljinformation om TESSELATOR 9000 finns på den engelska varianten av denna sida!


Försäljning och support

Produktfamiljen TESSELATOR har sedan 2003-07-01 produktstatusen "Limited",
vilket innebär att bara viss hårdvarusupport kan erhållas. Ingen försäljning, underhåll av programvara eller teknisk support sker för dessa produkter.

Frågor rörande reservdelar, reparation av utrustning och service kan ställas till ABB Automation Technologies AB eller oss!


Andra TESSELATOR Produkter

Newcon Data AB erbjuder ett antal programvaruprodukter relaterade till TESSELATOR t.ex en TESSELATOR Emulator (TessEm).
Läs mera >>

Hem