Projekt / Robotsystem

BAMSE Missile

Robotsystemet (RBS 23) BAMSE är ett samarbetsprojekt mellan Saab Bofors Dynamics (tidigare Bofors Missiles) och Ericsson Microwave Systems, där Saab Bofors Dynamics har det övergripande systemansvaret.

BAMSE är ett luftvärnsrobotsystem med s k medellång räckvidd. Detta innebär en räckvidd på mer än 15 km och en höjdtäckning upp till 15 km. Kravet på systemet är att BAMSE dag som natt och i alla väder skall kunna bekämpa vapenbärare, innan dessa fäller sina vapenlaster samt kryssningsrobotar, helikoptrar och transportflygplan.

BAMSE är utvecklat som ett system för skydd av flyg- och marinbaser, befolkningscentra, viktig infrastruktur och andra för totalförsvaret vitala anläggningar samt understöd av markstridskrafter.

En BAMSE gruppering består normalt av tre eldenheter (EldE23), vardera laddade med upp till sex robotar, grupperade i närheten av en gemensam underrättelseenhet (UndE23).

Avfyring av BAMSE i hög elevation.


Underrättelseenheten, UndE23
har en 3D centralspaningsradar med elektroniskt styrd gruppantenn. Denna sammanställer luftläget på basis av egenspaning, luftlägesinformation och/eller radarsamverkan med andra radarstationer. En UndE23 kan kommunicera med upp till fyra EldE23.
Ericsson Microwave Systems utvecklar och serietillverkar UndE23.

Eldenheten, EldE23
består av en bogserad robotvagn med plats inuti för två operatörer (stridsledare respektive skytt). På vagnens tak finns dels en lavett med sex robotar, dels en 8 m hög, fällbar mast på vilken sensorerna (eldledningsradar och IR-kamera) är placerade. EldE23 kan bekämpa luftmål även med stöd av andra LV-system (se ovan) men också självständigt med stöd av egen spaning. Målinformationen från UndE23 analyseras även av eldenheten och de mest hotande målen väljs för bekämpning.
Saab Bofors Dynamics utvecklar och serietillverkar EldE23, med Ericsson Microwave Systems AB som underleverantör för eldledningsradarn.

Mera detaljerad information om BAMSE kan hittas på följande hemsidor:


Newcon Data AB har under åren 1993 - 1998 utfört en rad programvaruprojekt för Bofors Missles räkning, relaterade till de datorsystem som ingår i Eldenheten, EldE23.

Programvara för grafisk presentation på operatörsstation

 • Anpassning och utveckling av programvara i C (drivrutiner för video, joystick och I/O-kort) för Sun Solaris 2.5 på THEMIS 20MP SPARC VME-kort.

Programvara för CPU-kort baserat på Texas TMS320C30 signalprocessor

 • Utveckling av programvara i Assembler, BSP (Board Support Package), testrutiner och rutiner för programmering av FlashPROM.
 • Anpassning av Ada Tartan "debugkärna" och "Runtime"-rutiner, skrivna i Ada och Assembler, till CPU-kortet.
 • Anpassning av programvara i C för extern PC-baserad debugmonitor för Texas TMS320C30 signalprocessor.
 • Utveckling av PC-baserat system för mätdatainsamling, via de i signalprocessorn inbyggda höghastighetsserieportarna, presentation och lagring. Programvara i C och Assembler för Texas TMS320C30 signalprocessor och Intel 80x86.
 • Utveckling av drivrutiner i Assembler och Ada för UART:s Intel 82510 och Zilog 85230.
 • Utveckling av kommunikationsprogramvara i Assembler och Ada, för kommunikation via inbyggda höghastighetsserieportar, för Texas TMS320C30 signalprocessor.

Programvara för pSOS+ realtids-OS på Motorola VME-167 CPU-kort (MVME-167)

 • Utveckling av funktioner för programmering av FlashPROM etc i Boot Loader.
 • Utveckling av programvara i C för kommunikation via Ethernet, UDP/IP, med Eldenhet EldE23.
 • Utveckling av programvara i C för pSOS+ baserat system för test av Ethernet-kommunikation.
 • Utveckling av testsimulator i C för test av kommunikation via Ethernet med Intel 80C196 baserat system.

Programvara för Ethernet-kommunikation

 • Utveckling av drivrutiner för extern synkronisering och för Ethernet-kontroller Intel 82596, på Intel 80C196, Texas TMS320C30 och Motorola VME-167 baserade CPU-kort,
 • Utveckling av programvara, i C och Assembler, för kommunikation via Ethernet, på Intel 80C196, Texas TMS320C30 och Motorola VME-167 baserade CPU-kort.
Hem