Projekt

Här följer några exempel på avancerade utvecklingsprojekt som Newcon Data AB har deltagit i.

Energinet.dk
Alarmsystem för Kontiskan 2
Energinet.dk, 2004-2005

BAMSE

Utveckling av programvara för robotsystem
(RBS 23) BAMSE

SAAB Dynamics AB (Bofors AB), 1993-1998

Robot

Utveckling av programvara för styrning av industrirobotar
ABB Robotics AB, 1999-2015

TESSELATOR 9800

Utveckling av färggrafiksystemet TESSELATOR 9800
ABB Automation Technology Products AB, 1989-2003

Advant

Utveckling av applikationer i Advant Station 500
ABB Automation Technologies AB, 1991-2007


Mera information om övriga projekt som företagets personal har genomfört hittar ni i deras kompetensprofiler.


Referenslista

Newcon Data AB har sedan starten 1989 utfört uppdrag åt följande slutkunder:

Hem