Projekt / Alarmsystem för Kontiskan 2

Förbindelsen Kontiskan mellan norra Jylland i Danmark och Sverige skapade internationell uppståndelse när den första förbindelsen öppnades 1965. Tekniken, högspänd likström (HVDC), var ganska så ny och otestad för den valda storleken. Förbindelsen har utgjort en väldigt viktig del i det omfattande energiutbytet mellan de Nordiska länderna.

Efter 40 års drift har omformarstationerna för Kontiskan 1 uppnått sin tekniska livslängd men systemet kommer under hösten 2005, efter några års arbete, att återuppstå med reviderad teknik och med något större kapacitet (380 MW jämfört med tidigare 270 MW).

Kontiskan 2 togs i bruk 1988 och ökade därmed förbindelsens kapacitet med ytterliggare 360 MW.

Konti-Skan

Det nya Kontiskan 1 (KS1) projektet gör det möjligt att kontrollera KS1 och Kontiskan 2 (KS2) i bipolär mod (KS12) från Vester Hassing, Tjele och Skærbæk i Danmark, och från Lindome och Råcksta i Sverige (Svenska Kraftnät SvK).

Ett lokalt nätverk (LAN) till Areva's SCADA-system kommer att skapas i Energinet.dk's lokala kontrollcentra i Tjele och Vester Hassing som en del av ombyggnaden av omformarstationerna för Kontiskan 1.

Från dessa centra kommer det att vara möjligt att kontrollera och registrera alla händelser och larm genererade i KS1, KS2 and KS12 och att även kontrollera effekten. SCADA-systemet genererar ett begränsat antal av grupplarm till de centrala kontrollcentra i Skærbæk och Råcksta.
Mera detaljerad information om Kontiskan projektet finns på Energinet.dk's hemsida www.energinet.dk.

Energinet.dk valde 2004 Newcon Data AB som leverantör av en protokollkonverterare för konvertering av ungefär 1000 digitala och 80 analoga signaler som sänds, från det gamla Centrala AlarmSystemet (CAS) för KS2 i Vester Hassing till ett nytt SCADA-system levererat av Areva, via IEC 60870-5-101 protokoll.

Centrala AlarmSystemet (CAS) som levererades av ABB Transmission HVDC (ABB Power Systems AB) 1987, består av ett realtidssystem med dubbla CPU:er programmerade i PLM86. Det ena CPU-kortet (CAS1) hanterar kommunikationen, via två PD-bussar, med det Lokala AlarmSystemet (LAS) och en databas för larm och händelser. Det andra CPU-kortet (CAS2) hanterar kommunikationen med bildskärmssystemet TESSELATOR 8000 (TES).

I K2:s existerande alarmsystem skickas följande data mellan CAS och TES:
  • Larm och händelse information från LAS via CAS till TES (tidsstämplat i CAS).
  • Interaktiva statusindikeringar för individuella larm från LAS till TES
  • Analoga och digitala signaler från polkontroll (nödeffektsparameter) till TES.
  • Analoga och digitala signaler från kylkontrollsystemet (flöde, fläktar, etc.) till TES.
Energinet.dk systemkonfiguration

Leveransen från Newcon Data AB innehåller följande delar:

Specialversion av TESSELATOR emulatorn, TessEm7000

En PC med Windows XP operativsystem och en specialversion av TESSELATOR emulatorn, TessEm7000, ersätter det gamla bildskärmssystemet TESSELATOR 8000. Mera detaljinformation om TessEm7000 finns på produktsidan www.tessem.nu.

Denna specialversion av TessEm7000 innehåller asynkron kommunikation med ett externt SCADA-system via en slavimplementation av IEC 60870-5-101 protokollet. Den innehåller även en databas med alla dynamiska punkter i CAS-systemet och en speciell processbild som visar alla analoga signaler i CAS. Protokollet som TESSELATOR använder för presentation av grafik har utökats med nya kommandon för mera effektiv överföring av analog information, larm och händelser mellan CAS-systemet och TessEm7000. Ändringar i CAS-systemet sänds från CAS2 till databasen i TessEm7000 och vidare till SCADA-system som "state of change" meddelanden enligt IEC 60870-5-101 protokollet.

Vid sidan av överföring av data från Centrala AlarmSystemet, via ADLP-10 protokoll, till Areva's SCADA-system, via IEC 60870-5-101 protokoll, har TessEm7000 bibehållit möjligheten att på en fristående PC generera alla larm- och händelselistor och processbilder med flödesinformation i det gamla systemet.

Triangle MicroWorks, Inc. valdes som leverantör av källkoden för IEC 60870-5-101 protokollet. Mera detaljerad information om IEC 60870-5-101 protokollet finns på IEC's hemsida www.iec.ch.

Programvaruändringar i CAS systemet

Newcon Data AB har utfört följande ändringar i PLM86 programvaran som exekverar i CAS1 och CAS2:
  • Optimering av kommunikationsprotokollet ADLP-10 för att öka kommunikationshastigheten med TessEm7000 från 4800 till 38400 Baud.
  • Införande av dataspeglar för digitala och analoga dynamiska punkter i systemet. Data skickas endast till TessEm7000 då de dynamiska punkterna ändras.
  • Införande av speciella kommandon i TESSELATOR bildkanalsprotokoll för effektivare överföring av analog-, händelse- och larminformation.
  • Införande av "process" som exekverar i bakgrunden för överföring av analog-, händelse- och larminformation till TessEm7000 oberoende av vilken processbild som visas.