Projekt / Styrsystem

S4Cplus robot controller ABB Robotics AB är världens ledande robottillverkare med över 250,000 robotar installerade. Företaget utvecklar och producerar industrirobotar, som säljs över hela världen till bilindustrin, gjuterier, livsmedelsindustrin, samt övrig verkstadsindustri.

Mer än 90% av produktionen går på export och alla de stora biltillverkarna i världen finns bland kunderna. Bilindustrins underleverantörer och i tilltagande omfattning livsmedelsindustrin är betydande användare av robotbaserad automation.

Företaget har en omfattande utvecklingsavdelning som utvecklar den mekaniska enheten samt hård och mjukvara till styrsystemet. Alla ingående komponenter tillverkas av underleverantörer och i robotverkstaden monteras och provas robotar och styrsystem.

Newcon Data AB har under åren 1999 - 2015 utfört en rad programprojekt för ABB Robotics räkning, relaterade till styrsystemen IRC5 och S4Cplus.

Platform för utveckling av drivrutiner för industriella nätverk

  • Design, utveckling och felsökning av platform för utveckling drivrutiner till industriella nätverk. Programvara i C för VxWorks på Pentium-baserat PCI-kort.

Utveckling av drivrutiner för industriella nätverk

  • Utveckling och felsökning av drivrutiner för industriella nätverk så som DeviceNet, PROFIBUS-DP, PROFINET, EtherNetIP and Interbus. Programvara i C för VxWorks på Pentium-baserat PCI-kort.

Utveckling av objektorienterat API för I/O-hantering

  • Design, utveckling och felsökning av programvara för objektorienterat API för I/O-hantering. Funktioner för objekt-, event- och signalhantering samt synkronisering av industriella nätverk. Programvara i C för VxWorks på Pentium-baserat PCI-kort.

Felsökning och felhantering

  • Hantering, felsökning, rättning och support av kundproblem rörande I/O-hantering och industriella nätverk. Programvara i C för VxWorks på Pentium-baserat PCI-kort.

Dokumentation

  • Framtagning av design och kunddokumentation.

Test

  • Framtagning av programvara och metoder för automatiska BTC-, komponent- och modultester.

Programvara för I/O-hantering

  • Utveckling och felsökning av funktioner för I/O-hantering mha DeviceNet och tidssynkronisering i PCI-baserat multiprocessor styrsystem. Programvara i C för VxWorks på Intel 80x86 och PowerPC 860 baserade PCI-kort.

Utveckling av Windows NT I/O Manager under VxWorks

  • Implementering av Windows NT's drivrutingränssnitt inklusive I/O Manager under VxWorks i PCI-baserat multiprocessor styrsystem.
  • Utveckling av div. drivrutiner. Programvara i C för VxWorks på Intel 80x86 och PowerPC 860 baserade PCI-kort.
Hem