Projekt / TESSELATOR 9800


Färggrafiksystemet TESSELATOR utgörs av en produktfamilj, bestående av modellserierna 7000, 8000 och 9000. TESSELATOR är ett symbolorienterat system, baserat på en unik och patenterad symbolgenerator. Systemen har utvecklats och tillverkats av ABB Automation Technology Products AB sedan 1982.

TESSELATOR 9800 TESSELATOR 9000 serien (modell 9800) är ett fullgrafiskt bildskärmssystem med superhög prestanda och med en upplösning på 1200 x 1008 pixel. Symbolinformation positioneras med upplösningen 240 x 112 tessels, där varje tessel utgörs av 5 x 9 pixels.

TESSELATOR 9800 är upp till 90% kompatibel med de andra modellserierna, 7000 och 8000, i produktfamiljen. Den innehåller dessutom funktioner för fönsterhantering, typ X-Windows, och funktioner för presentation av trendkurvor, axlar, staplar och andra grafiska objekt med pixel-upplösning.
Upp till sex bildskärmar kan anslutas per TESSELATOR 9800. Varje system innehåller även möjligheter att kommunicera med upp till fyra olika värddatorer (via Ethernet, X.25 eller RS 232 C), upp till fyra olika tangentbord (via RS 232 C), upp till två skrivare (via RS 232 C) och en hardcopy enhet (via RS 232 C).

Newcon Data AB har under åren 1989 - 2003 utfört en rad programvaruprojekt för ABB Automation Technology Products räkning, relaterade till färggrafiksystemet TESSELATOR 9800.

Utveckling av grafikfunktioner i TESSELATOR 9800

  • Funktions- och konstruktionsspecifikationer.
  • Objektorienterad programvaruutveckling i Pascal och Assembler för Motorola 68020 baserat CPU-kort, under realtidsoperativsystemet ABB Master CX.
  • Utveckling av grafikfunktioner i Assembler för TEXAS TMS34010 grafikprocessor på MATROX VME-grafikkort VG1281.

Utveckling av X-windows liknande fönsterhantering i TESSELATOR 9800 (Fastprisprojekt)

  • Funktions- och konstruktionsspecifikationer för överlappande fönster ("true windowing" ), panorering, händelsehantering etc.
  • Objektorienterad programvaruutveckling i Pascal och Assembler för Motorola 68020 baserat CPU-kort, under realtidsoperativsystemet ABB Master CX.
  • Utveckling av grafikfunktioner i Assembler för TEXAS TMS34010 grafikprocessor på MATROX VME-grafikkort VG1281.

Underhåll och support av TESSELATOR 9800

  • Utveckling av nya grafikfunktioner.
  • Felsökning och underhåll.
  • Teknisk support.
Hem