Tjänster

Newcon Data AB erbjuder tekniska konsulttjänster i form av förstudier, funktionsspecifikationer, designspecifikationer och programvaruutveckling.
Företaget åtar sig även att utföra kompletta systemleveranser, med tillhörande utbildning och support. Newcon Data AB utför också förvaltning, underhåll och teknisk support av datorsystem för kunders räkning.

Företaget gedigen erfarenhet av projektledning, systemutveckling och konsultuppdrag.

Uppdragen utförs till fast pris eller mot löpande räkning, hos kund eller i företagets egna lokaler.
Newcon Data AB har egna utvecklingssystem för plattformar som Microsoft Windows och UNIX(HP-UX).

Newcon Data AB besitter spetskompetens inom främst följande områden:

  • Människa-maskin kommunikation och datorgrafik.
  • Realtidssystem, inbyggda system och maskinvarunära programmering.
  • VxWorks, pSOS+, UNIX, Microsoft Windows.
  • ABB's produktfamiljer Advant Station 500, TESSELATOR och Master.
Newcon Data AB utvecklar programvara i de flesta förekommande programspråk, från t.ex.
maskinvarunära rutiner i Assembler eller C till objektorienterad programvara i C++, för
operativsystem som VxWorks, UNIX, Microsoft Windows, pSOS+, ABB Master CX, DOS etc.

Newcon Data AB sköter sedan 1990 förvaltning, underhåll, vidareutveckling och teknisk support
av färggrafiksystemet TESSELATOR för ABB Automation Technologies AB räkning.
Newcon Data AB sköter sedan 2002 underhåll, vidareutveckling och teknisk support av
AdvaCommand för ABB Automation Technologies AB räkning.

Hem